klinkierowe ogrodzenia poznań, wykonywanie ogrodzeń poznań - Wykonywanie ogrodzeń klinkierowych i kutych Poznań

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projektowanie oraz montaż nowoczesnych ogrodzeń

Wykonywanie Ogrodzeń Klinkierowych


Wykonywanie ogrodzeń klinkierowych jest nie tylko naszym zajęciem zawodowym ale też pasją. Powoduje to iż setki wykonanych przez nas ogrodzeń stanowi nasze portfolio, dzięki czemy nasi Klienci przed podjęciem decyzji o wyborze naszej firmy mają możliwośc obejrzenia naszych prac w dowolnym regionie Poznania i jego okolic.

Ogrodzenie wykonane z cegły klinkierowej nie tylko zapewni większe bezpieczeństwo, ale będzie też estetycznym dopełnieniem posesji. Zastosowanie klinkieru to dodatkowo gwarancja trwałości, ponieważ jest to materiał mało nasiąkliwy i odporny na działanie trudnych warunków atmosferycznych, takich jak mróz czy deszcz. Klinkierowe ogrodzenie przez długie lata nie będzie wymagało żadnych zabiegów konserwacyjnych. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie fachowo wykonane.

Przed rozpoczęciem prac, zawsze przeprowadzamy plan  rozłożenia ogrodzenia w terenie. Następnie można przystąpić do wylewania ławy fundamentowej. Fundament pod ogrodzenie z klinkieru powinien być stosunkowo głęboki. Jego wymiary zależą od geograficznego położenia działki oraz od rodzaju gruntu. Na gruntach wysadzinowych, czyli zwiększających objętość pod wpływem zamarzającej wody, zaleca się posadowienie poniżej punktu przemarzania. W zależności od rejonu kraju będzie to od ok. 80 cm do ok. 100 cm pod powierzchnią ziemi. Na gruntach niewysadzinowych wystarczy fundament o głębokości ok. 80 cm. Zwykle przyjmuje się zasadę, że szerokość fundamentu powinna być taka jak grubość muru.
Aby zagwarantować ochronę przed wilgocią pochodzącą od gruntu, a tym samym nie dopuścić do erozji i niszczenia ogrodzenia, przed murowaniem trzeba wykonać na fundamencie izolację poziomą z pasów papy lub masy bitumicznej. Pierwsze cegły układa się na izolacji poziomej zwykle w narożnikach, dopiero później wypełniając przestrzenie między nimi. Murując ogrodzenie, tak jak w przypadku elewacji, należy mieszać cegły z różnych palet. Cegła jest produktem naturalnym i jej barwa zależy od składu mineralnego gliny, dlatego poszczególne partie klinkieru mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem. Jest to zjawisko typowe, występujące u wszystkich producentów ceramicznych materiałów budowlanych. Granice dopuszczalnych różnic kolorystycznych określają normy budowlane, tłumacząc to specyfiką procesu technologicznego oraz właściwościami gliny. Przestrzeganie zasady, by mieszać cegły z kilku palet powoduje, że różnice są niedostrzegalne.
Po wykonaniu, ogrodzenie powinno być dodatkowo chronione przez co najmniej 14 dni, kiedy zachodzi wstępny proces wiązania zaprawy i związki chemiczne występujące w zaprawie są absorbowane. Pełny proces wiązania zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie mur powinien być zabezpieczony przed wodą opadową oraz nadmiernym nasłonecznieniem, szczególnie powyżej 30°C.
Wykonanie murowanego ogrodzenia jest często powiązane z zamocowaniem bramy, dlatego warto dodać, że montaż bramy przesuwnej powinien być niezależny od ogrodzenia, ponieważ obciążenia dynamiczne powstające przy przesuwaniu bramy powodują naprężenia, które mogą prowadzić do spękania fug oraz cegieł.
  
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego